Welkom bij Bergkracht Organisatieadvies

Bergkracht begeleidt organisaties in de gezondheidszorg. Met behulp van visie, strategie en leiderschapstrajecten draagt Bergkracht bij aan de ontwikkeling van krachtige organisaties, teams en mensen in de zorg. Krachtige organisaties werken op het snijvlak van hun unieke kwaliteiten, de passie van de medewerkers en de behoefte van de omgeving. Deze organisaties kunnen bergen verzetten. Bergkracht ondersteunt hen bij het ontdekken en benutten van die kracht, in nauwe samenwerking met medewerkers en klanten.

Charlotte Rekko is bedrijfseconoom en heeft sinds 2002 gewerkt als organisatieadviseur in de gezondheidszorg bij twee toonaangevende bureaus. Zij werkte voor ziekenhuizen, GGZ instellingen, VV&T, eerstelijnszorg, jeugdzorg, het ministerie van VWS en zorgverzekeraars. Sinds september 2009 biedt zij haar kennis en ervaring aan via haar eigen bedrijf Bergkracht Organisatieadvies.

Voorbeeld opdrachten

  Ontwikkeling van een leiderschapsprogramma voor teammanagers

Coaching van een resultaat verantwoordelijk team

Bergkracht - Website design Suitcase Creatieve Diensten